Menu

Dutch Cell Dogs

 

Gevangenschap kan leiden tot isolement. Dat geldt niet alleen voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en instellingen, maar ook voor kansarme asielhonden. Stichting Dutch Cell Dogs brengt al 9 jaar gedetineerden en asielhonden bij elkaar in een uniek trainingsprogramma. Ze focussen zich op de honden, maar helpen zo indirect ook mensen. Ze doen dit door asielhonden te laten trainen door gedetineerden, zodat ze meer kans hebben op een nieuw thuis. Via dit uniek trainingsprogramma kunnen deze twee kansarme groepen, meer aansluiting vinden met de samenleving. De gedetineerden, trainen onder deskundige begeleiding (binnen de muren van de instelling) de asielhonden. Door positief opgedane leerervaringen vergroot het de kans van de gedetineerden op een succesvolle re-integratie. De asielhonden worden sneller geplaatst doordat zij goed getraind zijn en zich weer vriendelijk en sociaal gedragen. Een win-win situatie waarbij een positieve bijdrage wordt geleverd aan de maatschappij.

In het trainingsprogramma staan positieve leermethoden centraal. Geen druk, niet afdwingen, maar honden leren welk gedrag er wél van ze verwacht wordt in de maatschappij in plaats van ze aan te geven wat ze telkens níet goed doen. Door de honden positief te motiveren kan probleemgedrag worden omgebogen.

Stichting Dutch Cell Dogs is trots dat haar aanpak ook daadwerkelijk werkt. Dutch Cell Dogs heeft bijna 400 asielhonden getraind en zo’n 93% van de honden die hebben deelgenomen aan het programma hebben inmiddels een tweede kans gekregen en zijn succesvol terecht gekomen bij nieuwe eigenaren. Dat het werk van Dutch Cell Dogs op deze wijze een positieve bijdrage levert aan de maatschappij wordt onderstreept door de diverse prijzen en awards welke zij al in ontvangst hebben mogen nemen zoals de Welzijnsprijs Voor Dieren en de International Redemption and Justice Award.

Brandon Baker