Menu

Hondentaalles “Hond en Kind”

 

 

Als HondenCoach team YeS verzorgen wij sinds 2013 met veel plezier onze Hondentaallessen in de groepen 5 en 6 van de basisscholen in de regio Eemland.

Wij zijn met deze lessen begonnen omdat we willen bereiken dat de kinderen door middel van onze Hondentaalles de honden beter leren begrijpen door goed naar honden te kijken en te luisteren, en de omgangsregels op de juiste wijze toe te passen. Hiermee kan het aantal ongelukken en risicovolle situaties worden verminderd en willen we  stimuleren dat kinderen op een veilige en leuke manier met honden omgaan.

Tevens willen we bij kinderen met angst voor honden deze angst proberen terug te dringen, aangezien juist angstige kinderen vaak sneller in risicovolle situaties komen.

De ouders krijgen voorafgaande aan de les een brief van ons met informatie over de les, waarin tevens het verzoek is opgenomen aan de ouders om voorafgaand aan de les contact met ons op te nemen als zij een kind hebben met angst voor honden. Wij kunnen er dan tijdens de les voor zorgen dat dit kind zich ook veilig en comfortabel voelt. Eventuele nazorg en angstbegeleiding kunnen wij eveneens bieden als daar behoefte aan is.

We behandelen de belangrijkste omgangsregels met honden en staan we wat langer stil bij de onderwerpen: hoe en waar mag je een hond aaien, wanneer mag je aaien en wanneer juist niet en hoe zie je dat aan de hond en wat moet je dan doen? We besteden ruim aandacht aan de vraag “Wat doe je als een hond los loopt en op je af rent?”, en daarbij besteden we extra aandacht aan deze situatie bij angst voor honden, het zogenaamde “lantaarnpaal staan” wordt hierbij  besproken en voorgedaan, eerst door onszelf en daarna door enkele leerlingen zodat ze kunnen zien en ervaren dat het echt  zo werkt. We leggen uit dat je op deze manier als het ware met de hond communiceert in de taal van de hond. Hond en kind begrijpen elkaar daardoor.

De hondenlichaamstaal en signalen lopen als een rode draad door de hele les. Spelenderwijs leren de kinderen wat dit is en hoe je dit toepast in de omgang met onze trouwe viervoeters, waarbij het belang van je eigen gedrag vanuit rust wordt benadrukt en voor de kinderen goed zichtbaar is en ook begrepen wordt.

Onze wens voor de toekomst is dat wij willen bereiken dat alle scholen (landelijk) het belang gaan inzien van onze Hondentaalles en een veilige en goede omgang tussen kind en hond willen stimuleren.

Wil je meer weten klik dan hier.

Brandon Baker