Menu

Van huishond tot reddingshond

 

De pup die je ziet aan het einde van het filmpje is Pien!

Pientje was als puppy en is nu als jonge hond in haar gedrag zeer sociaal. Pien is erg nieuwsgierig,  leergierig en vooral mens en met name baas gericht. Ze wil dus graag wat doen maar vooral samen spelen in de roedel.

Dit zijn allemaal factoren waar we spelenderwijs tijdens de trainingen maar ook dagelijks in de opvoeding van Pien dankbaar gebruik van maken.

In de opvoeding  proberen we negatief gedrag om te zetten naar positief gedrag en proberen zo min mogelijk druk op de hond te zetten dit door o.a. zoveel mogelijk spelend en belonend met haar om de gaan c.q. de aandacht te vragen en eisen.

Ook in de training tot zoek-reddingshond wordt hier aan gewerkt . De hond moet het heel leuk vinden en blijven vinden. Dus elke training wordt op de hond aangepast en is dus maatwerk. Bij dit maatwerk behoort dan ook de nodigde inventiviteit van het team.

Het team bestaat tijdens de training uit:

  • Instructeur (minimaal 1)
  • Zeer ervaren oefenslachtoffer.
  • Geleider(eigenaar) van de hond.

Na elke oefening tijdens de training vindt er een evaluatie plaats en wordt er gekeken hoe de hond reageerde, wat ging er goed, en wat kan er verbeterd worden.

Met de opvoeding en training van Pien maken we nu dankbaar gebruik van onze ervaren en inzetbare reddingshond Ayka, haar inbreng is hierin groot.

Wanneer is de huishond inzetbaar als reddingshond?

  • Wanneer de hond de trainingen goed door loopt en op het vereiste niveau is en blijft tijdens deze trainingen.
  • Volwassen is geworden, niet alleen q.a. leeftijd maar ook stabiel in gedrag.
  • De band tussen hond en geleider goed is.
  • De geleider weet hoe hij zijn hond in alle voorkomende situatie weet te leiden.

 

Op welke leeftijd ga je huishond trainen tot reddingshond ? 

Dit hangt van diverse factoren af zoals:

  • Wat is het karakter van zowel puppy als de geleider (eigenaar).
  • Heeft de geleider veel of weinig ervaring.
  • Is de geleider makkelijk coachbaar.

De leeftijd om met de training te beginnen wordt aan de hand van de boven genoemde criteria in het  instructie team van de RHWW in overleg met de geleider bepaald.

Brandon Baker